ติดต่อเรา

สำนักงานระยอง

บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียนริ่ง จำกัด

130/10 ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

+66 (0) 3868–2297

+66 (0) 3868–1143

 [email protected]

Singapore (Head Office)

Hai Leck Holdings Limited

47 Tuas View Circuit Singapore 637357

+65 6862 2211

+65 6861 0700

www.haileck.com

กรอกข้อมูล