วิสัยทัศน์


ต้องการเป็นผู้นำตลาด ด้านการให้บริการลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ จุดแข็งจากงานนั่งร้านซึ่งเป็นธุรกิจหลักต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆทุกด้านแบบครบวงจรจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในภาคตะวันออก”