ประวัติความเป็นมา

บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2537 เริ่มดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ให้บริการ งานติดตั้งนั่งร้าน และงานทาสี ให้แก่บริษัทต่างๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2552 ทางบริษัทได้ขยายธุรกิจ โดยได้รับงาน งานหุ้มฉนวนกันความร้อนและเย็น งานปูนทนไฟ ตามลำดับ

ปัจจุบันมีสองกลุ่มธุรกิจ คือ

1. ให้บริการติดตั้งนั่งร้าน (British Standard), งานหุ้มฉนวนกันความร้อนและเย็น, งานทาสี, งานปูนทนไฟ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ในการทำงานโดย ผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของบริษัท และมีศักยภาพสำหรับงานโครงการใหญ่ๆ ด้วยปริมาณบุคลากรที่มีอยู่กว่า 500 คน

2. ตัวแทนจําหน่ายวาล์วกับดักไอน้ำ (Steam Pro), อุปกรณ์นั่งร้าน(British Standard) และจำหน่ายวัสดุงานหุ้มฉนวนกันความร้อนและเย็น